Przejdź do treści głównej

Uśpione pieniądze dla samorządów

Źródło: www.sxc.hu. Autor: kris 69
Organizacje pozarządowe nie będą mogły korzystać z niepodjętych przez spadkobierców pieniędzy zdeponowanych w bankach. Możliwość taką przewidywała projektowana w senacie nowelizacja ustawy o prawie bankowym, ale w ostatnim momencie senatorowie z niej zrezygnowali…

Program dotacyjny MKiDN: „Kultura Dostępna”

Minister Małgorzata Omilanowska ogłosiła program dotacyjny „Kultura Dostępna”. W programie można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury…
5

Konkurs MEN: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. Oferty należy składać do 15 maja 2015.
3

Konkurs MEN: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty należy składać do 15 maja 2015.
0

Konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015”, skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek przekształcających się w małe formy…
0
BRANŻOWE KONKURSY DOTACYJNE