Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundusze

Szukaj

Wyróżnione

 • O dofinansowanie w konkursie Stowarzyszenia Odra-Niemen mogą starać się: - małe organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego, - grupy nieformalne działające na Dolnym Śląsku – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową. Każda organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, na łączną kwotę do 10 tys. złotych. Termin realizacji projektów: od 1 października do 15 grudnia br. Wnioski należy składać w generatorze Witkac.pl Termin składania wniosków rozpocznie się od dnia 6 października 2021r., a zakończy się z chwilą rozdysponowania pełnej kwoty dotacji na rok 2021. Szczegóły konkursu oraz jego regulamin są do pobrania na stronie www.odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-regrantingowy-NIW-CRSO_2021/ Wszelkie pytania można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: regranting@odraniemen.org

  dolnośląskie
  Nabór do
  Centralny
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje do 10 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Wolontariat
  Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków NIW-CRSO, z programu NOWEFIO, Priorytet 1
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.

ngo.pl poleca

Reklama

Znalezione konkursy

Znaleziono 243 wyników.

Sortowanie konkursów:
 • piotrkowski
  Nabór do
  Powiatowy
  Łączny budżet 8 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
 • Kobylnica
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 8,942 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 8,942 tys.
  Działalność lokalna , Sport, czas wolny
  Sport - CUW i GCKiP
 • Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2024 roku. Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2024 roku.

  Kołobrzeg
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,458 mln PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku. Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku.

  Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 319,11 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 63,822 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku. Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku.

  Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 319,11 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 63,822 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Gryfino
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 12 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Kobylnica
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 8,942 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 8,942 tys.
  Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Sport - CUW i GCKiP
 • śląskie
  Nabór do
  Marszałkowski
  Łączny budżet 15 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Działalność lokalna , Kultura i tradycja
  Departament Promocji i Projektów Społecznych
 • Cała Polska
  Nabór do
  Prywatny
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 8 tys.
  Sport, czas wolny
  Fundacja Santander
 • Cała Polska
  Nabór do
  Prywatny
  Łączny budżet nieznany
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje do 15 tys.
  Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Sport, czas wolny
  Fundacja Santander, UNICEF Polska
 • Kraków
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,022 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
 • Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 76,37 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,15 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 63,91 tys. do 1,15 mln
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • „Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, obozów profilaktyczno-integracyjnych, innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnienia, przemocy, poprzez udzielanie im kompleksowej pomocy”. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, obozów profilaktyczno-integracyjnych, innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnienia, przemocy, poprzez udzielanie im kompleksowej pomocy”.

  Białołęka
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 311,76 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Dzielnica Białołęka
 • Białołęka
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 1,442 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Dzielnica Białołęka
 • Warszawa
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 410,4 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Dzielnica Białołęka
 • Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,755 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

  Słupsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 90 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 90 tys.
  Polityka społeczna
  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Gmina Lublin, Wydział Organizacji Urzędu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  Lublin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 448,14 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 64,02 tys. do 448,14 tys.
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Wydział Organizacji Urzędu

Filtry

Lokalizacja

Dofinansowanie

Dofinansowanie

%

%

Pomóż nam pomagać dalej