Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Archiwum

Cała Polska
Nabór zakończony 07.11.2018
Centralny
Łączny budżet 15 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Lubuskie
Nabór zakończony 16.10.2018
Marszałkowski
Łączny budżet 451,79 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Pomorskie
Nabór zakończony 31.10.2018
Marszałkowski
Łączny budżet 61 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
Cała Polska
Nabór zakończony 05.11.2018
Centralny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 5 tys.
Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie
Dolnośląskie
Nabór zakończony 12.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ekonomia, rynek pracy , Polityka społeczna
Wrocław
Nabór zakończony 12.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys.
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór zakończony 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariat , Finansowanie
Warszawa-Wesoła. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie 4 opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Termin składania: środa, 14 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór zakończony 14.11.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Warszawa
Nabór zakończony 13.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Ekonomia, rynek pracy , Finansowanie
Warszawa. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Termin składania:wtorek, 13 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór zakończony 13.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 283 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna , Finansowanie
Warszawa. Konkurs dotacyjny: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Termin składania: wtorek, 13 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór zakończony 13.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Współpraca z administracją , Finansowanie
Lubelskie
Nabór zakończony 05.11.2018
Strukturalny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Nowe technologie
Cała Polska
Nabór zakończony 12.11.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys.
Edukacja i wychowanie , Ekologia i środowisko , Polityka społeczna , Finansowanie
Warszawa
Nabór zakończony 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Współpraca z administracją , Działalność lokalna , Współpraca z biznesem
Warszawa
Nabór zakończony 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
Warszawa. Konkurs dotacyjny: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania: poniedziałek, 12 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór zakończony 12.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna