Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj
 • mazowieckie
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 2,439 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 5 tys.
  Działalność lokalna
  Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • mazowieckie
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 198,862 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 198,862 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach 2021-2022. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność w latach 2021-2022.

  Poznań
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 53,1 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

  Ochota
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 1,019 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 30 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Senioralnej
 • kujawsko-pomorskie
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 280 tys. PLN
  Do 20% dofinansowania
  Dotacje do 280 tys.
  Sport, czas wolny
  Departament Sportu i Turystyki
 • mazowieckie
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 400 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Dotacje do 30 tys.
  Wzmacnianie III sektora
  Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
 • Ochota
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 900 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Senioralnej
 • Ochota
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 300 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Senioralnej
 • Ochota
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 300 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Senioralnej
 • Ochota
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 900 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Senioralnej
 • Ochota
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 900 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Senioralnej
 • Warszawa
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 500 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje do 20 tys.
  Działalność lokalna , Ekologia, zwierzęta
  Urząd m.st. Warszawy
 • mazowieckie
  Nabór zakończony
  Marszałkowski
  Łączny budżet 2,439 mln PLN
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje do 5 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
  Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Dąbrowa Górnicza w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.

  Dąbrowa Górnicza
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,009 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 504,7 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Polityki Społecznej
 • Gdańsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 144,36 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 144,36 tys.
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Gdańsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 528,4 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 528,4 tys.
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku