Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Trwają konkursy MS: Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021

Reklama
Nabór od 31.10.2018 do 20.11.2018 23:59
Ministerstwo Sprawiedliwości
Łączny budżet nieznany
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021 w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Termin składania ofert:

1) w systemie www.witkac.pl od 30.10.2018 r., od godziny 15:00 do dnia 20.11.2018 r. do godziny 15:00;

2) następnie wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę (wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2018 r., przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej/Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Lista konkursów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MS: Konkursy


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Sprawiedliwości. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama