Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MSiT: „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Reklama
Nabór od 31.01.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych oraz stworzenie możliwości na awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:
a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym;
b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym;
c) udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych;
d) Wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”; Dziennik Urzedowy Ministra Sportu i Turystyki – 3 – Poz. 11
2) Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”1;
3) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
b) współzawodnictwo sportowe,
c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do 31 października 2018 r., osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT.

Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i adres Wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departament Sportu Wyczynowego”.

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Ministerstwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama