Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusz Civitates na rzecz Demokracji i Solidarności w Europie ogłasza nabór wniosków

Nabór od 07.05.2018 do 15.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Utworzony z inicjatywy kilkunastu instytucji filantropijnych Fundusz Civitates ogłasza pierwszy konkurs dotacyjny przeznaczony dla koalicji organizacji społecznych z krajów UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, podejmujących wysiłki na rzecz przeciwdziałania kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Funduszu Civitates jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie jego przedstawicielom przygotowania wspólnych, skutecznych odpowiedzi na problemy i wyzwania związane z kurczącą się przestrzenią działań obywatelskich.

Civitates wspierać będzie tworzenie nowych i usprawnienie istniejących krajowych (formalnych i nieformalnych) koalicji pozarządowych, mierzących się z problemem ograniczania sfer aktywności obywatelskiej. Dotacje z Funduszu wzmacniać będą ich zdolności operacyjne, przyczyniając się w efekcie do zwiększenia ich wpływu na poprawę warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wsparcie z Funduszu przyznawane będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie, Fundusz oferować będzie środki na zawiązanie lub wzmocnienie koalicji: dotarcie do potencjalnych partnerów z różnych branż i z różnych regionów kraju, ustalenie celu i strategii działania. W drugim etapie, dotacje przeznaczone będą na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Wnioski składać można do 15 czerwca 2018.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.nef-europe.org/calls-for-proposals/

Wnioski przyjmowane są w języku angielskim.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Źródło: inf. nadesłana