Przejdź do treści głównej

Starogard Gdański. Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-24, 12:36
archiwalne
Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2018 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2018 roku przeznacza się kwotę 10 000,- zł.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

1. dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański – 10 000,- zł.

3. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się od 15 kwietnia 2018 r. a kończy nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Starogard Gdański
Data wydarzenia: od 2018-05-24 do 2018-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne