Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-02, 16:51
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać do 18 stycznia 2018 r.

Nazwa zadania

Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.

Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest:

 1. podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
 2. obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne,
 3. podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej,
 4. obniżenie liczby okazjonalnych konsumentów, pijących ryzykownie oraz szkodliwie,
 5. uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – adekwatnie do zainteresowań adresatów,
 6. umożliwienie dzieciom i młodzieży, uczestnictwa w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień,
 7. popularyzacja abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 8. korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
 9. aktywizacja rodziców i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu.

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina, w szczególności dzieci i młodzież.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2018-01-02 do 2018-01-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • osoby uzależnione
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wychowanie