Przejdź do treści głównej

Program Wiedza Edukacja Rozwój: Harmonogram naboru wniosków w 2017 r.

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-12-08, 09:39
archiwalne
Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) opublikowała 30 listopada 2016 r. harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. W ramach POWER zaplanowano 68 konkursów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 2 122 190 382 zł.

W pierwszym kwartale 2017 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosi pierwszy konkurs na projekty pilotażowe, dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy - dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej. W ciągu całego roku resort zdrowia ogłosi aż 8 takich konkursów, dotyczących między innymi takich chorób jak: osteoporoza, miażdżyca, nowotwory skóry i płuc. Na dofinansowania w ramach konkursów przeznaczono 115 000 000 zł.

„STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!” to konkurs, który zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2017 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Szacowana liczba studentów, którzy wezmą udział w tego typu projektach to ok. 10 000 osób. Konkurs realizowany będzie w ramach działania 3.1 PO WER („Kompetencje w szkolnictwie wyższym”), a kwota przeznaczona na jego finansowanie to 150 000 000 zł.

Przez cały przyszły rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży, których celem jest zapewnienie wszystkim osobom do 29. roku życia dobrej jakościowo oferty pracy w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono ponad 342 000 000 zł. Projekty te przyczynią się do zwiększenia kompetencji i umiejętności młodych ludzi, którzy poprzez odbyte praktyki, szkolenia i staże stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy i zwiększają swoją szansę na zatrudnienie. Część z nich może otrzymać również środki na założenie własnej firmy.

POWER pozwala finansować nabywanie kompetencji przez ludzi młodych, inwestuje w szkolnictwo zawodowe i polskie uczelnie, wzmacnia profilaktykę zdrowotną i poprawia zarządzanie w służbie zdrowia, wspiera usługi dla osób starszych, aktywizuje osoby bezrobotne i wspiera wiele innych obszarów z zakresu polityki społecznej.

Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę z harmonogramem naborów wniosków.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2016-12-08 do 2017-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • młodzież
  • ochrona zdrowia
  • rynek pracy