Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundusze

Szukaj

Wyniki konkursów

  • Lokalizacja
    iławski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 8 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 8 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Iławie
  • Lokalizacja
    iławski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 3 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 3 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Iławie
  • Lokalizacja
    iławski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 5 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 5 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Iławie
  • DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

    Lokalizacja
    iławski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 11 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 11 tys.
    Tematyka konkursu
    Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Iławie
  • Lokalizacja
    iławski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 4 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 4 tys.
    Tematyka konkursu
    Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Iławie
  • 2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

    Lokalizacja
    Bełchatów
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 7 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Do 90% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Wydział Edukacji Kultury i Sportu
  • 2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

    Lokalizacja
    Bełchatów
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 20 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Do 90% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Wydział Edukacji Kultury i Sportu
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

    Lokalizacja
    krakowski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 136 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Do 95% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 15 tys.
    Tematyka konkursu
    Ekologia, zwierzęta
    Organizator konkursu
    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2023 roku. Powiat Wrocławski, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2023 roku.

    Lokalizacja
    wrocławski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 250 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Do 85% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
    Organizator konkursu
    Wydział Organizacyjno-Prawny
  • Lokalizacja
    Ciechanów
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 460 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 200 tys.
    Tematyka konkursu
    Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Sport, czas wolny
    Organizator konkursu
    Powiat Ciechanowski
  • Lokalizacja
    Cała Polska
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Prywatny
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 350 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 10 tys. do 100 tys.
    Tematyka konkursu
    Działalność lokalna , Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Bezpieczeństwo
    Organizator konkursu
    Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
  • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wydział Oświaty i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

    Lokalizacja
    Mińsk Mazowiecki
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 100 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 100 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Wydział Oświaty i Promocji
  • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

    Lokalizacja
    Mińsk Mazowiecki
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 50 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
  • Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Powiatu Lęborskiego cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną. Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Powiatu Lęborskiego cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną.

    Lokalizacja
    lęborski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 5 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Do 80% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 1 do 5 tys.
    Tematyka konkursu
    Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  • Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

    Lokalizacja
    Warszawa
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Dzielnicowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 340 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 340 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Dzielnica Ursynów
  • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

    Lokalizacja
    czarnkowsko-trzcianecki
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 3 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Bezpieczeństwo
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
  • Lokalizacja
    czarnkowsko-trzcianecki
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 7 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Ekologia, zwierzęta
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Czarnkowie