Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Księgowość i nie tylko Poznaj podstawowe obowiązki każdej NGO! Dołącz 11.12 o 14.00 do #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusze

Szukaj

Wyniki konkursów

  • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Powiat Ciechanowski, Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie..

    Lokalizacja
    Ciechanów
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 134,379 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 67,189 tys. do 134,379 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Powiat Ciechanowski
  • Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2024 r. Powiat Kępiński, Wydział ZPPP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2024 r..

    Lokalizacja
    Kępno
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 68,245 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 68,245 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział ZPPP
  • Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2024 r. Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2024 r..

    Lokalizacja
    bytowski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 134,379 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 134,379 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział Organizacyjno-Prawny
  • 2023 Nabór ofert w trybie art. 19a - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

    Lokalizacja
    Warszawa
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Dzielnicowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 69,149 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Dzielnica Śródmieście
  • Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim. Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim.

    Lokalizacja
    Wołomin
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 407,361 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 203,68 tys. do 203,68 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • REALIZACJA W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Biuro Rady i Zarządu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: REALIZACJA W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ.

    Lokalizacja
    Mińsk Mazowiecki
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 204,735 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 68,245 tys. do 204,735 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Biuro Rady i Zarządu
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2024 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Powiat Oleski, Starostwo Powiatowe w Oleśnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2024 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego .

    Lokalizacja
    oleski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 68,245 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 34,122 tys. do 68,245 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  • Lokalizacja
    Wejherowo
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 339,115 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 67,823 tys. do 67,823 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział Kultury i Spraw Społecznych
  • „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2024 r.”. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2024 r.”.

    Lokalizacja
    krakowski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 409,471 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  • Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2024 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej. Starostwo Powiatowe w Tczewie, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2024 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej .

    Lokalizacja
    Tczew
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 136,49 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 68,245 tys. do 68,245 tys.
    Tematyka konkursu
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Organizator konkursu
    Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
  • Małe granty w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: środki z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r.

    Lokalizacja
    Wola
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Dzielnicowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 30 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Dzielnica Wola
  • Lokalizacja
    Cała Polska
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Prywatny
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 1 mln PLN
    Procent dofinansowania
    Do 100% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 40 tys.
    Tematyka konkursu
    Ukraina , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
    Organizator konkursu
    Fundacja Edukacja dla Demokracji
  • Nabór ofert w trybie art. 19a - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2023.

    Lokalizacja
    krakowski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 52,35 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Ekologia, zwierzęta
    Organizator konkursu
    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Lokalizacja
    Wola
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Dzielnicowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 12,035 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Dzielnica Wola
  • Lokalizacja
    starogardzki
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 10 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 2,5 tys.
    Tematyka konkursu
    Finansowanie , Wzmacnianie III sektora , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Wolontariat , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Sport, czas wolny
    Organizator konkursu
    Wydział Polityki Społecznej,Kultury, Sportu i Promocji Regionu
  • Mała dotacja z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

    Lokalizacja
    Warszawa
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Dzielnicowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 60 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Dzielnica Praga-Południe
  • Lokalizacja
    Cała Polska
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Prywatny
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 170 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Do 90% dofinansowania
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
  • Lokalizacja
    Warszawa
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 200 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje do 200 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
  • Nabór ofert w trybie art. 19a - działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - Organizacja współzawodnictwa, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP terenu powiatu słupskiego.

    Lokalizacja
    słupski
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 10 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 1 tys. do 10 tys.
    Tematyka konkursu
    Bezpieczeństwo
    Organizator konkursu
    Wydział Polityki Społecznej
  • Lokalizacja
    Ełk
    Data zakończenia naboru
    Nabór zakończony
    Rodzaj funduszu
    Powiatowy
    Łączny budżet funduszu
    Łączny budżet 11,986 tys. PLN
    Procent dofinansowania
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania
    Dotacje od 1 tys. do 5 tys.
    Tematyka konkursu
    Kultura i tradycja
    Organizator konkursu
    Starostwo Powiatowe w Ełku

Lokalizacja

Dofinansowanie

Od
% do
%