Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Fundusze

Szukaj

Wyniki konkursów

 • Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku. Miasto Tarnobrzeg, Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.

  Tarnobrzeg
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 64,02 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 64,02 tys.
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej
 • Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyni. Urząd Miasta Gdyni, Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyni..

  Gdynia
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 2,3 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe
 • Jaworzno
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Polityka społeczna
  Urząd Miejski w Jaworznie
 • Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia" w 2021 r. - XIX.

  Jarocin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 5,5 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 5,5 tys.
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Wydział Administracji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 5 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 5 tys.
  Sport, czas wolny
  Gmina Świebodzin
 • Zaproszenie do składania ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictw o obywatelskie oraz edukacja prawna”. Urząd Miejski w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zaproszenie do składania ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2022 pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictw o obywatelskie oraz edukacja prawna”.

  Jaworzno
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 128,04 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 128,04 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Urząd Miejski w Jaworznie
 • Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim. Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim.

  Wołomin
  Nabór zakończony
  Powiatowy
  Łączny budżet 320,1 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 128,04 tys. do 192,06 tys.
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • „Nieodpłatne przekazywanie artykułów spożywczych pozyskanych w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i z innych źródeł, w tym zbiórek oraz realizacja działań w ramach środków towarzyszących w 2021 r.”. Gmina Lublin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Nieodpłatne przekazywanie artykułów spożywczych pozyskanych w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i z innych źródeł, w tym zbiórek oraz realizacja działań w ramach środków towarzyszących w 2021 r.”..

  Lublin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 100 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 100 tys.
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku. Powiat Wrocławski, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku.

  wrocławski
  Nabór zakończony
  Powiatowy
  Łączny budżet 192,06 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 64,02 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Wydział Organizacyjno-Prawny
 • Lublin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Sportu
 • Lublin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 1 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Sportu
 • Gryfino
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 12 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia kolarskiego.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 50 tys. PLN
  Do 60% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Wydział Kultury i Sportu
 • Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2021 roku.

  Tczew
  Nabór zakończony
  Powiatowy
  Łączny budżet 11,492 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Ochrona zdrowia
  Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
 • Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja..

  Warszawa
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,15 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 63,91 tys. do 1,15 mln
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Gmina Lublin, Wydział Organizacji Urzędu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  Lublin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 448,14 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 64,02 tys. do 448,14 tys.
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Wydział Organizacji Urzędu
 • Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie..

  Słupsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 260 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 260 tys.
  Polityka społeczna
  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Otwarty konkurs ofert - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie..

  Słupsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 90 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 90 tys.
  Polityka społeczna
  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia" w 2021 r. - XVIII.

  Jarocin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,5 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 3,5 tys.
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Wydział Administracji
 • Grudziądz
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 128,04 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Wydział Organizacyjno-Administracyjny