Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundusze

Szukaj

Wyniki konkursów

 • Myślenice
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Dotacje do 2 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Burmistrz Miasta i Gminy w Myślenicach
 • Lublin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 200 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Sportu
 • Lublin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 200 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Sportu
 • II otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

  Dąbrowa Górnicza
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
 • Grudziądz
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 60 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Wydział Edukacji
 • otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki/ promocji miasta. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy z zakresu kultury i sztuki/ promocji miasta.

  Dąbrowa Górnicza
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 110 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 110 tys.
  Działalność lokalna
  Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
 • XVI Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku budżetowym 2022. Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: XVI Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku budżetowym 2022.

  Ostróda
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 400 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Sport, czas wolny
  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
 • XVII Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2022. Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: XVII Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2022.

  Ostróda
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 300 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
 • Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wspieranie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie - Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych. Urząd Miejski w Słupsku, Sport ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wspieranie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie - Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych..

  Słupsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 25 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 25 tys.
  Sport, czas wolny
  Sport
 • Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570) na wspieranie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Urząd Miejski w Słupsku, Sport ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570) na wspieranie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym. .

  Słupsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,246 mln PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje do 1,246 mln
  Sport, czas wolny
  Sport
 • Konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wspieranie wykonania w latach 2022-2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie Słupskiej Olimpiady Młodzieży”. Urząd Miejski w Słupsku, Sport ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wspieranie wykonania w latach 2022-2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie Słupskiej Olimpiady Młodzieży”..

  Słupsk
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 240 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Sport
 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku. Urząd Miasta Inowrocławia, Urząd Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku .

  Inowrocław
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 25 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Urząd Miasta Inowrocławia
 • OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2021 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W ROKU 2022. Gmina Świebodzin, Gmina Świebodzin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2021 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W ROKU 2022.

  Świebodzin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 15 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 15 tys.
  Ekologia, zwierzęta
  Gmina Świebodzin
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok". Urząd Miasta Racibórz, Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objętych "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

  Racibórz
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,45 mln PLN
  Do 80% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
 • Pobudzenie aktywności obywatelskiej szczególnie na obszarze 5 Klubów społecznych: Witaszyce, Golina, Mieszków, Łuszczanów, Jarocin os. Ługi. Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pobudzenie aktywności obywatelskiej szczególnie na obszarze 5 Klubów społecznych: Witaszyce, Golina, Mieszków, Łuszczanów, Jarocin os. Ługi.

  Jarocin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 100 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Polityka społeczna
  Wydział Administracji
 • Myślenice
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 900 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje do 200 tys.
  Sport, czas wolny
  Burmistrz Miasta i Gminy w Myślenicach
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 900 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 900 tys.
  Sport, czas wolny
  Gmina Świebodzin
 • Brzesko
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 385 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo zlokalizowanego w Radlinie w roku 2022. Gmina Jarocin, Wydział Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo zlokalizowanego w Radlinie w roku 2022.

  Jarocin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 650 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 650 tys.
  Ekologia, zwierzęta
  Wydział Rozwoju
 • otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) kultura i sztuka; 2) oświata i wychowanie; 3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Urząd Miasta Kobyłka, Urząd Miasta Kobyłka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) kultura i sztuka; 2) oświata i wychowanie; 3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego..

  Kobyłka
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 450 tys. PLN
  Do 70% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Urząd Miasta Kobyłka