Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj

Wyniki konkursów

 • Nabór ofert w trybie art. 19a - w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) w 2021 roku - Kompleksowa pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży do 18 rż. oraz wsparcie dla ich rodzin.

  Poznań
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Ochrona zdrowia
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka nie musi być nudna”. Urząd Miejski w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyka nie musi być nudna”.

  Jaworzno
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 250 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 250 tys.
  Polityka społeczna
  Urząd Miejski w Jaworznie
 • Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie. Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.

  Ostróda
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 30 tys. do 30 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
 • Prowadzenie w Kołobrzegu Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych oraz jego filii na terenie osiedla Podczele i osiedla Radzikowo. Urząd Miasta Kołobrzeg, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w Kołobrzegu Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych oraz jego filii na terenie osiedla Podczele i osiedla Radzikowo..

  Kołobrzeg
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 47,44 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 47,44 tys.
  Polityka społeczna
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień
 • Ogłoszenie nr 6/2021 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach Ekstraligi rugby. Gmina Jarocin, Wydział Oświaty i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr 6/2021 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach ogólnopolskich w ramach Ekstraligi rugby.

  Jarocin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje do 20 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Oświaty i Kultury
 • Grajewo
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 40 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje do 40 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Organizacyjny
 • Grajewo
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje do 10 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Organizacyjny
 • Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia" w 2021 r. - III.

  Jarocin
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 6 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 6 tys.
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Wydział Administracji
 • Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r. - wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową. Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r. - wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową.

  Łódź
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 156 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 156 tys.
  Ochrona zdrowia
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2021 rok. Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2021 rok.

  Suwałki
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 95 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 80 tys.
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Wydział Spraw Społecznych
 • Działania służące wsparciu seniorów oraz osób w szczególnej sytuacji życiowej pozostających w domu w związku z ryzykiem zakażenia COVID-19.

  Poznań
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r. - zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci. Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 r. - zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

  Łódź
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 170 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 170 tys.
  Ochrona zdrowia
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Gniew
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Ekologia, zwierzęta
  Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 • „Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.”. Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

  Bydgoszcz
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 130 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 130 tys.
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.”. Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

  Bydgoszcz
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 30 tys.
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Działania służące wsparciu seniorów oraz osób w szczególnej sytuacji życiowej pozostających w domu w związku z ryzykiem zakażenia COVID-19.

  Poznań
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Trzeci nabór wniosków dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2021 roku.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Do 85% dofinansowania
  Dotacje do 30 tys.
  Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku. Urząd Miasta Legionowo, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.

  Legionowo
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 20 tys.
  Edukacja i wychowanie
  Wydział Edukacji
 • Ostróda
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 32 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 32 tys.
  Sport, czas wolny
  Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
 • Ostróda
  Nabór zakończony
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Sport, czas wolny
  Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych