Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj

Wyniki konkursów

 • Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” RUNDA 8.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 2,675 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” RUNDA 7.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 3,875 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet nieznany
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji
 • Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” RUNDA 4.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 2,675 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” RUNDA 3.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 3,875 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 1,1 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Prawa człowieka , Polityka społeczna , Bezpieczeństwo
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 100 mln PLN
  Od 60% do 95% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Ekonomia, rynek pracy , Polityka społeczna
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 900 tys. PLN
  Do 100% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 1,65 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 50 tys. do 1,5 mln
  Polityka społeczna
  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 93,015 mln PLN
  Do 95% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 1,5 mln PLN
  Do 80% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 5,407 mln PLN
  Do 100% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Kultura i tradycja
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Budowa lub modernizacja stron internetowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego.

  Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 100 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Kultura i tradycja
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Kultura i tradycja
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 80 mln PLN
  Od 80% do 100% dofinansowania
  Dotacje od 50 tys.
  Polityka społeczna
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 500 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Dotacje do 25 tys.
  Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet nieznany
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet nieznany
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Cała Polska
  Nabór zakończony
  Centralny
  Łączny budżet 1,5 mln PLN
  Do 10% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Kultura i tradycja
  Ministerstwo Obrony Narodowej