Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj

Archiwum

wielkopolskie
Nabór zakończony 05.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
wielkopolskie
Nabór zakończony 05.06.2018
Marszałkowski
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Konkurs MSWiA: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami. Termin składania ofert mija 5 czerwca 2018 r.
Cała Polska
Nabór zakończony 05.06.2018
Centralny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
podkarpackie
Nabór zakończony 05.06.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
lubelskie
Nabór zakończony 04.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
małopolskie
Nabór zakończony 04.06.2018
Marszałkowski
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kultura i tradycja
podlaskie
Nabór zakończony 04.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
łódzkie
Nabór zakończony 04.06.2018
Strukturalny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ekonomia, rynek pracy
podkarpackie
Nabór zakończony 03.06.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
Warszawa-Wawer. Konkurs dotacyjny: Działania informacyjno-edukacyjne adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, nauczycieli i wychowawców na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania: piątek, 1 czerwca, 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór zakończony 01.06.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
dolnośląskie
Nabór zakończony 01.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia, zwierzęta
Warszawa-Praga-Południe. Konkurs dotacyjny: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczna ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Termin składania: piątek, 1 czerwca 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór zakończony 01.06.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
dolnośląskie
Nabór zakończony 01.06.2018
Marszałkowski
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport, czas wolny
zachodniopomorskie
Nabór zakończony 01.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
kujawsko-pomorskie
Nabór zakończony 01.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
dolnośląskie
Nabór zakończony 01.06.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Działalność lokalna , Ekologia, zwierzęta , Sport, czas wolny