Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 12 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 12 tys.
  Polityka społeczna
  PCPR
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 3 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 3 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
 • kłodzki
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 176 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Starostwo Powiatowe w Kłodzku
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 21 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 21 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 71,5 tys. PLN
  Do 60% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 71,5 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Aktywizacja w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym, przygotowania do przyszłej kariery zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywizacja w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym, przygotowania do przyszłej kariery zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu..
  lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 5 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 5 tys.
  Nauka i technika
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 3 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 3 tys.
  Bezpieczeństwo
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 5 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 5 tys.
  Ekologia, zwierzęta
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Powiatu Lęborskiego cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną. Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Powiatu Lęborskiego cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną..
  lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 5 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 5 tys.
  Prawa człowieka
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 2 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 2 tys.
  Wzmacnianie III sektora
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 9,5 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 9,5 tys.
  Ochrona zdrowia
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • lęborski
  Nabór zakończony 15.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 26 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 26 tys.
  Kultura i tradycja
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu. Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  szamotulski
  Nabór zakończony 13.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 47 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia..
  szamotulski
  Nabór zakończony 13.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 3,5 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Ochrona zdrowia
  Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki
 • szamotulski
  Nabór zakończony 13.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 4 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..
  szamotulski
  Nabór zakończony 13.01.2021
  Powiatowy
  Łączny budżet 17 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Kultura i tradycja
  Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki