Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj
 • wielkopolskie
  Nabór zakończony 17.04.2020
  Strukturalny
  Łączny budżet 730,619 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje od 50 tys.
  Zarządzanie, księgowość , Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Cała Polska
  Nabór zakończony 03.04.2020
  Centralny
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami”. Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Szczecin
  Nabór zakończony 26.03.2020
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Do 100% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
  Urząd Miasta Szczecina
 • opolskie
  Nabór zakończony 18.03.2020
  Marszałkowski
  Łączny budżet 100 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje do 15 tys.
  Zarządzanie, księgowość , Kultura i tradycja
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Rzeszów
  Nabór zakończony 17.03.2020
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 48 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna
  Urząd Miasta Rzeszowa
 • świętokrzyskie
  Nabór zakończony 02.03.2020
  Marszałkowski
  Łączny budżet 350 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Kultura i tradycja
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Katowice
  Nabór zakończony 28.02.2020
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 12 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Edukacja i wychowanie , Nauka i technika
  Urząd Miasta Katowice
 • Wrocław
  Nabór zakończony 25.02.2020
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 98 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Bezpieczeństwo , Sport, czas wolny
  Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Cała Polska
  Nabór zakończony 22.02.2020
  Centralny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Badania III sektora , Polityka społeczna
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Cała Polska
  Nabór zakończony 14.02.2020
  Unijny
  Łączny budżet nieznany
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 5 tys. do 100 tys.
  Zarządzanie, księgowość , Wzmacnianie III sektora , Rozwój zawodowy i osobisty , Ekonomia, rynek pracy , Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • warmińsko-mazurskie
  Nabór zakończony 31.01.2020
  Strukturalny
  Łączny budżet 3 mln PLN
  Do 85% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
 • Cała Polska
  Nabór zakończony 20.01.2020
  Centralny
  Łączny budżet 49 mln PLN
  Od 50% do 80% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Sport, czas wolny
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Szczecin
  Nabór zakończony 20.12.2019
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 401,76 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna
  Urząd Miasta Szczecina
 • Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego, w zakresie działalności charytatywnej.
  Kraków
  Nabór zakończony 17.12.2019
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 96 tys. PLN
  Do 85% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Konkurs RPOWZ: Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
  zachodniopomorskie
  Nabór zakończony 28.10.2019
  Strukturalny
  Łączny budżet 9,928 mln PLN
  Do 95% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna
  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Kraków
  Nabór zakończony 15.10.2019
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 147 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Zarządzanie, księgowość , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie