Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundusze

Archiwum

Cała Polska
Nabór zakończony 13.05.2019
Prywatny
Łączny budżet 1,125 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 5 tys.
Finansowanie , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Współpraca z biznesem, CSR , Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja
Tesco Polska
Pomorskie
Nabór zakończony 30.04.2019
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1,5 tys. do 2 tys.
Współpraca z biznesem, CSR
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Czerwionka-Leszczyny
Nabór zakończony 30.04.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 5 tys.
Współpraca z biznesem, CSR , Ekonomia, rynek pracy
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Wydział Spraw Społecznych
Cała Polska
Nabór zakończony 29.04.2019
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 5 tys.
Finansowanie , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Współpraca z biznesem, CSR , Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja
Tesco Polska
Wrocław
Nabór zakończony 22.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 540 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Promocja, media społecznościowe , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR , Ekonomia, rynek pracy
Gmina Wrocław
Wrocław
Nabór zakończony 17.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 900 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Działalność lokalna , Współpraca z biznesem, CSR
Urząd Miejski Wrocławia - Biuro Promocji Miasta i Turystyki
Warszawa
Nabór zakończony 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR
Cała Polska
Nabór zakończony 14.10.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Współpraca z biznesem, CSR , Kultura i tradycja , Sport, czas wolny
Pomorskie
Nabór zakończony 03.10.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Finansowanie , Działalność lokalna , Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR
Cała Polska
Nabór zakończony 30.09.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariat , Współpraca z biznesem, CSR , Sport, czas wolny
Warszawa-Wawer. Konkurs dotacyjny: Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2019. zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert: środa, 25 lipca 2018 - 15:30.
Warszawa
Nabór zakończony 25.07.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Finansowanie , Aktywność obywatelska , Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR
Cała Polska
Nabór zakończony 22.07.2018
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Działalność lokalna , Współpraca z biznesem, CSR
Warszawa-Wawer. Konkurs dotacyjny: Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2019. zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert: wtorek, 10 lipca 2018 - 15:30.
Warszawa
Nabór zakończony 10.07.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Finansowanie , Aktywność obywatelska , Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR
Cała Polska
Nabór zakończony 01.07.2018
EOG, CH
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR , Działalność międzynarodowa , Unia Europejska
Warszawa
Nabór zakończony 14.05.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Finansowanie , Działalność lokalna , Współpraca z biznesem, CSR