Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundusze

Archiwum

Warszawa
Nabór zakończony 22.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 350 tys.
Technologie , Polityka społeczna
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Cała Polska
Nabór zakończony 28.04.2019
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys.
Technologie , Rozwój zawodowy i osobisty , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Cała Polska
Nabór zakończony 27.04.2019
Strukturalny
Łączny budżet 50 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 20 mln do 50 mln
Technologie , Unia Europejska , Edukacja i wychowanie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Cała Polska
Nabór zakończony 12.04.2019
Centralny
Łączny budżet 14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Technologie , Ekonomia, rynek pracy , Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Polityka społeczna
Fundacja Ashoka
Kujawsko-pomorskie
Nabór zakończony 08.04.2019
Strukturalny
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Technologie
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Łódzkie
Nabór zakończony 08.04.2019
Strukturalny
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Technologie
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Konkurs POWER: Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”.
Cała Polska
Nabór zakończony 22.03.2019
Strukturalny
Łączny budżet 1,67 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarządzanie, księgowość , Technologie , Rozwój zawodowy i osobisty
Ministerstwo Sprawiedliwości
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń z zakresu nowych technologii i cyfryzacji.
Łódź
Nabór zakończony 13.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 72,6 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 72,6 tys.
Technologie , Polityka społeczna
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Mazowieckie
Nabór zakończony 07.03.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 50 tys.
Technologie , Nauka i technika
Zarząd Województwa Mazowieckeigo
Śląskie
Nabór zakończony 01.03.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 75% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Technologie , Kultura i tradycja
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Cała Polska
Nabór zakończony 08.02.2019
Unijny
Łączny budżet 4,999 mln PLN
Od 100% do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 149,996 tys.
Technologie , Współpraca z administracją
FRDL MISTiA
Cała Polska
Nabór zakończony 31.01.2019
Centralny
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1,5 tys. do 15 tys.
Technologie , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Wolontariat , Działalność międzynarodowa , Unia Europejska , Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja , Polityka społeczna
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Cała Polska
Nabór zakończony 30.01.2019
Strukturalny
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys.
Technologie , Polityka społeczna
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Podkarpackie
Nabór zakończony 11.01.2019
Unijny
Łączny budżet 4,5 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 150 tys.
Technologie
FRDL MISTiA
Warszawa
Nabór zakończony 07.01.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys.
Technologie , Wzmacnianie III sektora
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Cała Polska
Nabór zakończony 31.12.2018
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Technologie