Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundusze

Archiwum

Cała Polska
Nabór zakończony 15.05.2019
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prawa człowieka , Działalność międzynarodowa
Fundacja Azja-Europa
Cała Polska
Nabór zakończony 01.04.2019
Prywatny
Łączny budżet 50 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie
Europejska Fundacja Młodzieży
Toruń
Nabór zakończony 29.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 45,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 45,1 tys.
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
Urząd Miasta Torunia - Wydział Edukacji
Cała Polska
Nabór zakończony 26.03.2019
Centralny
Łączny budżet 12,8 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 300 tys.
Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Gdańsk
Nabór zakończony 18.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 650,463 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 650,463 tys.
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Gdańsk
Nabór zakończony 18.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 117,03 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 117,03 tys.
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Wspieranie działań przyczyniających się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz promujących walkę z wszelką nietolerancją. Burmistrz Miasta Hajnówka ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.
Hajnówka
Nabór zakończony 15.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 2 tys.
Prawa człowieka , Polityka społeczna
Urząd Miasta Hajnówka - Referat Polityki Gospodarczej
Cała Polska
Nabór zakończony 15.03.2019
Prywatny
Łączny budżet 670 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 60 tys.
Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Współpraca z administracją , Wolontariat , Ekonomia, rynek pracy , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji - zadanie nr 5. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 160/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.
Zachodniopomorskie
Nabór zakończony 28.02.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys.
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Cała Polska
Nabór zakończony 24.02.2019
Centralny
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys.
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
Fundacja Ashoka
Cała Polska
Nabór zakończony 15.02.2019
Zagraniczny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Lublin
Nabór zakończony 08.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 140 tys.
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Cała Polska
Nabór zakończony 31.01.2019
Prywatny
Łączny budżet 83 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 7 tys.
Prawo i obowiązki , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka
Fundusz Obywatelski (przy Fundacji dla Polski)
Słupsk
Nabór zakończony 25.01.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 9 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 9 tys.
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
Urząd Miejski w Słupsku - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Zachodniopomorskie
Nabór zakończony 18.01.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys.
Prawa człowieka
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Współpracy Społecznej
Warszawa
Nabór zakończony 14.01.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 85 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 85 tys.
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej