Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Reklama
Reklama
Reklama

Konkursy

Warszawa
Nabór do 10.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 408 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Polityka społeczna , Działalność lokalna
Warszawa
Nabór do 10.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 2,01 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 10.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 553 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 10.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 85 tys.
Polityka społeczna
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 7,987 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 7,987 mln
Polityka społeczna
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 33,046 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 33,046 mln
Polityka społeczna
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 4,039 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4,039 mln
Polityka społeczna
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 150 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 160 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Łączny budżet 108 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 108 tys.
Edukacja i wychowanie
Poznań
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 990,784 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 990,784 tys.
Polityka społeczna
Wrocław
Nabór do 10.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 540 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 540 tys.
Ekonomia, rynek pracy
Wrocław
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 85 tys.
Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
Wrocław
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 155 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Rozwój III sektora
Wrocław
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,018 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,018 mln
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Cała Polska
Nabór do 30.11.2018
Centralny
Łączny budżet nieznany
Od 50% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 1,5 mln
Kultura i tradycja
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.”
Cała Polska
Nabór do 07.12.2018
Centralny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Wrocław
Nabór do 07.12.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 82 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 82 tys.
Edukacja i wychowanie , Ochrona zdrowia , Działalność lokalna
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku oraz zaprasza do składania ofert.
Warszawa
Nabór do 27.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 27.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna