Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundusze

ngo.pl poleca

Cała Polska
Nabór do 14.03.2019
Zagraniczny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys.
Finansowanie , Działalność lokalna , Edukacja i wychowanie
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
Wola
Nabór do 29.03.2019
Dzielnicowy
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Sport, czas wolny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Poznań
Nabór do 15.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 200 tys.
Polityka społeczna
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Programy profilaktyczne lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
Mazowieckie
Nabór do 18.03.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 70 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani
Łódź
Nabór do 13.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 173 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 173 tys.
Kultura i tradycja
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury
Łódź
Nabór do 13.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 60 tys.
Kultura i tradycja
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury
Opolskie
Nabór do 29.03.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 5 tys.
Działalność międzynarodowa
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Lublin
Nabór do 14.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 2 tys. do 90 tys.
Polityka społeczna
Gmina Lublin - Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych
Będzino
Nabór do 12.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 33,3 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 33,3 tys.
Polityka społeczna
Urząd Gminy Będzino - Fundusze Zagraniczne
Mazowieckie
Nabór do 06.03.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 8,1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wzmacnianie III sektora , Działalność lokalna , Ekonomia, rynek pracy , Polityka społeczna
Województwo Mazowieckie/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowieckie
Nabór do 19.03.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 2,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Będzino
Nabór do 12.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 135,756 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 135,756 tys.
Polityka społeczna
Urząd Gminy Będzino - Fundusze Zagraniczne
Łomża
Nabór do 05.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 72,336 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Urząd Miejski w Łomży - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Cała Polska
Nabór do 25.03.2019
Centralny
Łączny budżet 462 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys.
Finansowanie , Edukacja i wychowanie
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Łódź
Nabór do 11.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 111,72 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariat
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łódź
Nabór do 11.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 186,2 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Wrocław
Nabór do 12.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 140 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Wrocław
Nabór do 12.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 44 tys.
Rozwój zawodowy i osobisty , Edukacja i wychowanie
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Kraków
Nabór do 06.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 280 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekonomia, rynek pracy
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urządu Miasta Krakowa
Kraków
Nabór do 19.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 96 tys. do 120 tys.
Edukacja i wychowanie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łódzkie
Nabór do 15.03.2019
Unijny
Łączny budżet 3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"