Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundusze

Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
Gryfino
Nabór do 28.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wrocław
Nabór do 22.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 540 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Promocja, media społecznościowe , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Współpraca z administracją , Współpraca z biznesem, CSR , Ekonomia, rynek pracy
Gmina Wrocław
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje zagrożenie lub problem uzależnienia alkoholowego. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Gdańsk
Nabór do 25.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 142,84 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 do 142,84 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Zorganizowanie i prowadzenie kolonii z programem zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.
Gdańsk
Nabór do 25.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 do 30 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Gdańsk
Nabór do 25.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 1 do 80 tys.
Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Gdańsk
Nabór do 25.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 65,52 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 65,52 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Gdynia
Nabór do 28.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 183,758 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Urząd Miasta Gdyni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Bystrzyca Kłodzka
Nabór do 28.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys.
Polityka społeczna
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wrocław
Nabór do 28.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys.
Działalność lokalna , Kultura i tradycja
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Bystrzyca Kłodzka
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 16 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 16 tys.
Ochrona zdrowia
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Czarnków
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 3 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys.
Kultura i tradycja
Urząd Miasta Czarnków - Urząd Miasta Czarnków
Czarnków
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys.
Sport, czas wolny
Urząd Miasta Czarnków - Urząd Miasta Czarnków
Czarnków
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 8 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 8 tys.
Sport, czas wolny
Urząd Miasta Czarnków - Urząd Miasta Czarnków
Czarnków
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 54 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 54 tys.
Polityka społeczna
Urząd Miasta Czarnków - Urząd Miasta Czarnków
Suwałki
Nabór do 26.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 85 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 70 tys.
Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
Urząd Miejski w Suwałkach - Wydział Spraw Społecznych
Białystok
Nabór do 25.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 25 tys.
Działalność lokalna
Urząd Miejski w Białymstoku - Centrum Aktywności Społecznej
Radom
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys.
Ekologia, zwierzęta
Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Puławy
Nabór do 27.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 343 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 343 tys.
Kultura i tradycja
Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Wrocław
Nabór do 28.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys.
Edukacja i wychowanie
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Wrocław
Nabór do 28.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys.
Edukacja i wychowanie
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego