Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Fundusze

Szukaj

Wyróżnione

 • Celem konkursu „Mam Pomysł” jest wsparcie młodzieży w realizacji własnych inicjatyw. Jeśli masz pomysł – pomożemy Ci go zrealizować – zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje od 250 do 4 tys.
  Rozwój zawodowy i osobisty , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
  Klub Inteligencji Katolickiej
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy - Rozwój zawodowy i osobisty - Religia - Finansowanie - Ochrona zdrowia - Polityka społeczna - Stypendialny - Miejsko-gminny

Znaleziono 280 wyników.

Sortowanie konkursów:
 • Wadowice
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,44 mln PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje do 1,44 mln
  Wzmacnianie III sektora , Działalność lokalna , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Urząd Miejski w Wadowicach
 • Legionowo
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 50 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
 • Prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, będących Mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej (2022). Urząd Miasta Legionowo, Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, będących Mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej (2022).

  Legionowo
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
 • Opole
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 230 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Urząd Miasta Opola
 • Opole
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 320 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Urząd Miasta Opola
 • Otwarty konkurs ofert nr 4/2022 na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań gminy Świebodzin w obszarze "ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (dz.u. z 2020 poz. 295 t.j. ze zm.)". Gmina Świebodzin, Gmina Świebodzin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 4/2022 na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań gminy Świebodzin w obszarze "ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (dz.u. z 2020 poz. 295 t.j. ze zm.)".

  Świebodzin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 20 tys.
  Ochrona zdrowia
  Gmina Świebodzin
 • Otwarty konkurs ofert nr 13/2022 na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań gminy Świebodzin w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022. Gmina Świebodzin, Gmina Świebodzin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 13/2022 na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań gminy Świebodzin w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022.

  Świebodzin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 215 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 215 tys.
  Polityka społeczna
  Gmina Świebodzin
 • Jaworzno
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 8 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 8 tys. do 8 tys.
  Polityka społeczna
  Urząd Miejski w Jaworznie
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Toruń
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 5,67 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 5,67 mln
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • Pobudzenie aktywności obywatelskiej szczególnie na obszarze 5 Klubów społecznych: Witaszyce, Golina, Mieszków, Łuszczanów, Jarocin os. Ługi. Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pobudzenie aktywności obywatelskiej szczególnie na obszarze 5 Klubów społecznych: Witaszyce, Golina, Mieszków, Łuszczanów, Jarocin os. Ługi.

  Jarocin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 100 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Polityka społeczna
  Wydział Administracji
 • „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”. Urząd Miejski w Krzeszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”.

  Krzeszowice
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 72 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ełk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 35 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 35 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Urząd Miasta Ełku
 • Ełk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 60 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 60 tys.
  Polityka społeczna
  Urząd Miasta Ełku
 • Zielona Góra
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 2,21 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • Zielona Góra
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 330 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Ochrona zdrowia
  Urząd Miasta Zielona Góra
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2022 r. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnia" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2022 r. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnia" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"..

  Racibórz
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 700 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) kultura i sztuka; 2) oświata i wychowanie; 3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Urząd Miasta Kobyłka, Urząd Miasta Kobyłka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) kultura i sztuka; 2) oświata i wychowanie; 3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

  Kobyłka
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 450 tys. PLN
  Do 70% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Urząd Miasta Kobyłka
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publiczych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku (Placówka wsparcia dziennego). Urząd Miasta Kobyłka, Urząd Miasta Kobyłka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publiczych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku (Placówka wsparcia dziennego).

  Kobyłka
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Urząd Miasta Kobyłka
 • POMOC SPOŁECZNA - Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2022 roku. Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POMOC SPOŁECZNA - Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin w 2022 roku.

  Jarocin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 757,625 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 757,625 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Administracji
 • Jarocin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 2,33 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 2,33 mln
  Polityka społeczna
  Wydział Administracji

Filtry

Lokalizacja

Dofinansowanie

Dofinansowanie

%

%

Pomóż nam pomagać dalej