Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundusze

Szukaj
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy - Rozwój zawodowy i osobisty - Religia - Finansowanie - Ochrona zdrowia - Polityka społeczna - Stypendialny - Miejsko-gminny

Znaleziono 81 wyników.

Sortowanie konkursów:
 • Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2024 roku. Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2024 roku.

  Kołobrzeg
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,458 mln PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku. Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku.

  Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 319,11 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 63,822 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku. Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2022 roku.

  Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 319,11 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 63,822 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Gryfino
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 12 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Kobylnica
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 8,942 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 8,942 tys.
  Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Sport - CUW i GCKiP
 • Kraków
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,022 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
 • Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 76,37 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,15 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 63,91 tys. do 1,15 mln
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,755 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

  Słupsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 90 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 90 tys.
  Polityka społeczna
  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Gmina Lublin, Wydział Organizacji Urzędu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  Lublin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 448,14 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 64,02 tys. do 448,14 tys.
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Wydział Organizacji Urzędu
 • Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Słupsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 260 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje od 1 do 260 tys.
  Polityka społeczna
  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 16,363 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 5,3 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 4,64 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Toruń
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 3 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,845 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży. Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży w ramach UKS oraz pozostałych stowarzyszeń i klubów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży.

  Kobylnica
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 14 tys. PLN
  Do 80% dofinansowania
  Dotacje do 14 tys.
  Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Sport - CUW i GCKiP
 • Otwarty konkurs ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku.

  Poznań
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 140 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 140 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Filtry

Lokalizacja

Dofinansowanie

Dofinansowanie

%

%

Pomóż nam pomagać dalej