Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
Warszawa
Nabór do 27.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 300 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 roku. Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność
Warszawa
Nabór do 27.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 130 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 130 tys.
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 27.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 700 tys.
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 140 tys.
Sport, czas wolny
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 12 tys.
Sport, czas wolny
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys.
Działalność lokalna , Kultura i tradycja
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 348 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 348 tys.
Sport, czas wolny
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 240 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 240 tys.
Sport, czas wolny
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet 380 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 380 tys.
Kultura i tradycja
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Prywatny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
Warszawa
Nabór do 31.12.2018
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kultura i tradycja

Lokalizacja

Dofinansowanie

Od
% do
%