Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundusze

Szukaj

Wyróżnione

 • O dofinansowanie w konkursie Stowarzyszenia Odra-Niemen mogą starać się: - małe organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego, - grupy nieformalne działające na Dolnym Śląsku – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową. Każda organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, na łączną kwotę do 10 tys. złotych. Termin realizacji projektów: od 1 października do 15 grudnia br. Wnioski należy składać w generatorze Witkac.pl Termin składania wniosków rozpocznie się od dnia 6 października 2021r., a zakończy się z chwilą rozdysponowania pełnej kwoty dotacji na rok 2021. Szczegóły konkursu oraz jego regulamin są do pobrania na stronie www.odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-regrantingowy-NIW-CRSO_2021/ Wszelkie pytania można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: regranting@odraniemen.org

  dolnośląskie
  Nabór do
  Centralny
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje do 10 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Wolontariat
  Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków NIW-CRSO, z programu NOWEFIO, Priorytet 1
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.

ngo.pl poleca

Reklama

Termin ucieka

 • Mielno
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Sport, czas wolny
  Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
 • Konkurs ofert nr 3 na realizowanie zadań publicznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii.

  Bydgoszcz
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 5 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
 • Poznań
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,9 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 3,9 tys.
  Nauka i technika
  Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Białystok
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 10 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Ochrona zdrowia
  Departament Spraw Społecznych
 • Oleśnica
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 6 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 6 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2023 pod nazwą „Prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności”. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2023 pod nazwą „Prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności”.

  Warszawa
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 576 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • „Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w Energa Basket Lidze w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Słupsku, Sport ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w Energa Basket Lidze w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Słupsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje do 200 tys.
  Sport, czas wolny
  Sport
 • Wrocław
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 33,8 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Sport, czas wolny
  Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Poznań
  Nabór do
  Marszałkowski
  Łączny budżet 150 tys. PLN
  Do 85% dofinansowania
  Dotacje od 1 tys. do 50 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Polityka społeczna
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień oraz dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień oraz dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”.

  Poznań
  Nabór do
  Marszałkowski
  Łączny budżet 175 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 175 tys.
  Polityka społeczna
  Departament Zdrowia
10 z 29 konkursów, którym ucieka termin
Pokaż wszystkie
Reklama

Znalezione konkursy

Znaleziono 270 wyników.

Sortowanie konkursów:
 • Słupsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 128,04 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 64,02 tys. do 128,04 tys.
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
 • Poznań
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,9 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 3,9 tys.
  Nauka i technika
  Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2022 r. Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Bytowskiego w 2022 r.

  bytowski
  Nabór do
  Powiatowy
  Łączny budżet 126,06 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna
  Wydział Organizacyjno-Prawny
 • Nabór ofert w trybie art. 19a - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Lublin
  Nabór do
  Marszałkowski
  Łączny budżet 24,5 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 do 10 tys.
  Kultura i tradycja
  Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
 • Otwarty konkurs ofert nr 83/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 roku (rady osiedla). Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 83/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2021 roku (rady osiedla).

  Poznań
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 34,087 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 34,087 tys.
  Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Kraków
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,685 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” FAZA 2.

  Cała Polska
  Nabór do
  Strukturalny
  Łączny budżet 36,54 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie
  Wydział Innowacji i Rozwoju
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomosci położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Toszek, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 26a w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

  Toszek
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 600 tys. PLN
  Do 70% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Referat Organizacyjny
 • Cała Polska
  Nabór do
  Prywatny
  Łączny budżet nieznany
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 30,002 tys.
  Prawa człowieka , Działalność międzynarodowa , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Fundacja im. Stefana Batorego
 • Warszawa
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 512,128 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Dzielnica Ursynów
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy..

  Warszawa
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 2,686 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Działalność lokalna , Wolontariat , Polityka społeczna
  Dzielnica Ursynów
 • Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich.

  Ursynów
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 630 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Dzielnica Ursynów
 • Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia..

  Warszawa
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 2,722 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Dzielnica Ursynów
 • Cała Polska
  Nabór do
  Prywatny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 1 tys. do 3 tys.
  Ekologia, zwierzęta
  PKP Energetyka S.A.
 • Nabór ofert w trybie art. 19a - działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

  zachodniopomorskie
  Nabór do
  Marszałkowski
  Łączny budżet 50 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 10 tys.
  Polityka społeczna
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

  Gdańsk
  Nabór do
  Strukturalny
  Łączny budżet 819 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 21 tys. do 105 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Ekonomia, rynek pracy
  OWES Dobra Robota
 • Oleśnica
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 6 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 6 tys.
  Sport, czas wolny
  Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
 • Nabór do
  Centralny
  Łączny budżet 15 tys. PLN
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje do 1 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Rozwój zawodowy i osobisty , Aktywność obywatelska , Działalność lokalna , Wolontariat
  Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 • Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca aktywności Lokalnej (MAL) „MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.

  Warszawa
  Nabór do
  Dzielnicowy
  Łączny budżet 470,296 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Działalność lokalna
  Dzielnica Ursynów
 • Cała Polska
  Nabór do
  Centralny
  Łączny budżet 3 mln PLN
  Do 100% dofinansowania
  Dotacje do 250 tys.
  Aktywność obywatelska , Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Filtry

Lokalizacja

Dofinansowanie

Dofinansowanie

%

%

Pomóż nam pomagać dalej