Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Fundusze

Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
Opolskie
Nabór do 18.02.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Szczecin
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miasta Szczecina
Szczecin
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miasta Szczecina
Białystok
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 120 tys.
Polityka społeczna
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Spraw Społecznych
Gdańsk
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 64,85 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 64,85 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Zdrowie publiczne - uzależnienia. Zadanie 3.9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019.
Gdańsk
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 114,001 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Gdańsk
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Zdrowie publiczne - uzależnienia. Zadanie 2.7. Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/projektów/działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019.
Gdańsk
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 54 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 54 tys.
Polityka społeczna , Ochrona zdrowia , Sport, czas wolny
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Gdańsk
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 45 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski w Gdańsku - WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Wrocław
Nabór do 20.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys.
Działalność lokalna , Kultura i tradycja , Polityka społeczna
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Wrocław
Nabór do 20.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Partycypacji Społecznej
Warszawa
Nabór do 20.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 918 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Poznań
Nabór do 20.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Wrocław
Nabór do 21.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Zielona Góra
Nabór do 21.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 246 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
Urząd Miasta Zielona Góra
Zielona Góra
Nabór do 21.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 333 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miasta Zielona Góra
Zielona Góra
Nabór do 21.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 165 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Urząd Miasta Zielona Góra
Pomorskie
Nabór do 21.02.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 257,5 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 25 tys.
Polityka społeczna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Poznań
Nabór do 21.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 123,8 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 123,8 tys.
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Opole
Nabór do 22.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Urząd Miasta Opola