Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Fundusze

Szukaj
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy - Badania III sektora - Kultura i tradycja - Wolontariat - Polityka społeczna - Współpraca z biznesem, CSR - Zarządzanie, księgowość - Nauka i technika - Wzmacnianie III sektora - Chorzy - Mężczyźni - Kobiety - Rodziny - Osoby w kryzysie bezdomności - Zagraniczny - Wojewódzki - Stypendialny - Miejsko-gminny - Powiatowy

Znaleziono 47 wyników.

Sortowanie konkursów:
 • Szczecin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 70 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 70 tys.
  Polityka społeczna , Ochrona zdrowia
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

  Łódź
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 5,1 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 5,1 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • XIV Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2022. Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: XIV Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2022.

  Ostróda
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 70 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Dobroczynność, filantropia , Polityka społeczna
  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
 • Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci). Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci).

  Łódź
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 742,41 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje do 742,41 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 405 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 405 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 126 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 126 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 92 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 92 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny. Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny.

  Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 30 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 30 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Lublin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 420 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 420 tys.
  Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego: wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym. Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego: wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym.

  Suwałki
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 3,18 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • Radom
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 120 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 120 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • "Działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet" oraz "Działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn". Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet" oraz "Działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn".

  Radom
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 530 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 530 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,026 mln PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje do 200 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Wolontariat , Kultura i tradycja , Polityka społeczna
  WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Ełk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 148 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Prezydent Miasta Ełku
 • Radom
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 100 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Dotacje do 100 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • BDO/SP/2022/017 - Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2022/017 - Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

  Szczecin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 740 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 740 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 i 2023 r. na zadania: „Realizacja programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży”, „Realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”, „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych”. Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2022 i 2023 r. na zadania: „Realizacja programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży”, „Realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”, „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych” .

  Racibórz
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,12 mln PLN
  Do 80% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2022 r. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnia" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2022 r. "Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w formie schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnia" z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób".

  Racibórz
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 700 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • BDO/SP/2022/015A - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2022 r. Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2022/015A - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2022 r..

  Szczecin
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 533,995 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 533,995 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych

Filtry

Lokalizacja

Dofinansowanie

Dofinansowanie

%

%

Pomóż nam pomagać dalej