Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
Wrocław
Nabór do 26.10.2020
Miejsko-gminny
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kultura i tradycja , Sport, czas wolny
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Kraków
Nabór do 27.10.2020
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60,8 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON. Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2020 r.
Białystok
Nabór do 23.10.2020
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys.
Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
Departament Spraw Społecznych
Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych w 2020 roku. Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych w 2020 roku.
Gdynia
Nabór do 22.10.2020
Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 do 15 tys.
Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja
Wydział Edukacji
Kraków
Nabór do 22.10.2020
Miejsko-gminny
Łączny budżet 142,083 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Pomóż nam pomagać dalej