Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w sferze pomocy społecznej. Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego
zachodniopomorskie
Nabór do 20.10.2020
Marszałkowski
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 10 tys.
Polityka społeczna
Wydział Współpracy Społecznej
Pomóż nam pomagać dalej