Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Fundusze

Szukaj
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy - Współpraca z biznesem, CSR - Aktywność obywatelska - Pożytek publiczny i 1% - Dobroczynność, filantropia - Prawa człowieka - Polityka społeczna - Nauka i technika - Ochrona zdrowia - Dzieci - Zagraniczny - Stypendialny - Prywatny - Wojewódzki - Centralny - EOG, CH - Miejsko-gminny

Znaleziono 41 wyników.

Sortowanie konkursów:
 • Łódź
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 31 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 31 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) w 2022 roku. Urząd Miasta Inowrocławia, Pełonomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) w 2022 roku.

  Inowrocław
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 70,488 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje od 70,488 tys. do 70,488 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Pełonomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2022 r. Urząd Miejski w Łapach, Urząd Miejski w Łapach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka w 2022 r.

  Łapy
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 267 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 267 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Urząd Miejski w Łapach
 • Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji. Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji .

  Łódź
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 580,942 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje do 580,942 tys.
  Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji. Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji.

  Łódź
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 925,648 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje do 925,648 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Kielce
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 600 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Kraków
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 200 tys. PLN
  Do 97% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
 • Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii gminy Bytów na rok 2022. Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii gminy Bytów na rok 2022. .

  Bytów
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 61,5 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 15 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 15 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Piła
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 80 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 80 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
 • Rzeszów
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 733,1 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
 • Gdańsk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,026 mln PLN
  Do 99% dofinansowania
  Dotacje do 200 tys.
  Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Wolontariat , Kultura i tradycja , Polityka społeczna
  WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
 • Ełk
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 148 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Polityka społeczna
  Prezydent Miasta Ełku
 • II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Referat Kultury Fizycznej i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.

  Ostrów Wielkopolski
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 15 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 15 tys.
  Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Referat Kultury Fizycznej i Sportu
 • II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Referat Kultury Fizycznej i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku.

  Ostrów Wielkopolski
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 80 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 80 tys.
  Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Referat Kultury Fizycznej i Sportu
 • Radom
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 500 tys. PLN
  Do 90% dofinansowania
  Dotacje do 500 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Otwarty konkurs ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022 - 2024. Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej na lata 2022 - 2024.

  Suwałki
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 1,586 mln PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Kwota dofinansowania nieznana
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
  Wydział Spraw Społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych”. Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Promocji Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach „Wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych”.

  Oświęcim
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 517 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 390 tys.
  Działalność lokalna , Edukacja i wychowanie , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Wydział Promocji Miasta
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2022”. Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2022” .

  Białystok
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 30 tys. PLN
  Do 95% dofinansowania
  Dotacje do 30 tys.
  Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna , Sport, czas wolny
  Departament Edukacji
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Bytów w 2022 r. z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

  Bytów
  Nabór do
  Miejsko-gminny
  Łączny budżet 20 tys. PLN
  Procent dofinansowania nieznany
  Dotacje do 20 tys.
  Nauka i technika
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Filtry

Lokalizacja

Dofinansowanie

Dofinansowanie

%

%

Pomóż nam pomagać dalej