Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusze

Szukaj
Informacje o funduszach
dla organizacji pozarządowych
Zestaw bieżących informacji o konkursach, dotacjach ogólnopolskich oraz lokalnych (wojewódzkich, miejskich, gminnych) dla stowarzyszeń i fundacji. Dostaniesz w każdy czwartek.
Reklama

Znalezione konkursy

Sortowanie konkursów:
Koniec naboru
Data dodania
  • Ostrów Wielkopolski
    Nabór do 12.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 250 tys. PLN
    Do 80% dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Referat Kultury
  • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
    Gorzów Wielkopolski
    Nabór do 09.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 40 tys. PLN
    Do 95% dofinansowania
    Dotacje od 1 do 40 tys.
    Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Wydział Spraw Społecznych
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
    Ostrołęka
    Nabór do 09.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 250 tys. PLN
    Do 80% dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
  • Otwarty konkurs ofert nr 30/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku. Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 30/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku.
    Poznań
    Nabór do 09.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 283,058 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Dotacje do 283,058 tys.
    Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
    Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Sandomierz
    Nabór do 05.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 140 tys. PLN
    Do 80% dofinansowania
    Dotacje do 140 tys.
    Ekologia, zwierzęta
    Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji
  • Skawina
    Nabór do 08.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 10 tys. PLN
    Do 70% dofinansowania
    Dotacje do 2,5 tys.
    Ekologia, zwierzęta
    Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
  • Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2021 r. zadania publicznego w zakresie rozwoju, wsparcia i integracji cudzoziemek i cudzoziemców. Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2021 r. zadania publicznego w zakresie rozwoju, wsparcia i integracji cudzoziemek i cudzoziemców.
    Słupsk
    Nabór do 03.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 17 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Dotacje od 1 do 17 tys.
    Prawa człowieka , Polityka społeczna
    Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Łódź
    Nabór do 29.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 250 tys. PLN
    Od 90% do 90% dofinansowania
    Dotacje od 7 tys. do 25 tys.
    Promocja, media społecznościowe , Technologie , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Edukacja i wychowanie , Nauka i technika
    Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
  • Gdańsk
    Nabór do 31.12.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 10 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Dotacje do 10 tys.
    Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Wolontariat , Ekonomia, rynek pracy , Polityka społeczna
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  • Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Gmina Krosno Odrzańskie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego..
    Krosno Odrzańskie
    Nabór do 29.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 3 tys. PLN
    Do 85% dofinansowania
    Kwota dofinansowania nieznana
    Ekologia, zwierzęta
    Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  • Ogłoszenie nr 18 z dnia 8 stycznia 2021 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Urząd Miasta w Dzierżoniowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr 18 z dnia 8 stycznia 2021 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku..
    Dzierżoniów
    Nabór do 01.02.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 150,3 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Dotacje do 150,3 tys.
    Aktywność obywatelska , Sport, czas wolny
    Urząd Miasta w Dzierżoniowie
  • Otwarty Konkurs Ofert w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w 2021 roku (6 zadań całorocznych). Miasto Poznań, Wydział Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w 2021 roku (6 zadań całorocznych).
    Poznań
    Nabór do 28.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 230 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Dotacje od 5 tys.
    Aktywność obywatelska , Edukacja i wychowanie
    Wydział Oświaty
  • Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanych w terminie od 01.03.2021 do 17.12.2021 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanych w terminie od 01.03.2021 do 17.12.2021 roku..
    śląskie
    Nabór do 27.01.2021
    Marszałkowski
    Łączny budżet 5,28 mln PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania nieznana
    Bezpieczeństwo , Sport, czas wolny
    Departament Sportu
  • OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WYDMINY W 2021 ROKU- Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Urząd Gminy Wydminy, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WYDMINY W 2021 ROKU - Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
    Wydminy
    Nabór do 26.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 20 tys. PLN
    Do 90% dofinansowania
    Dotacje do 20 tys.
    Finansowanie , Wzmacnianie III sektora , Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Działalność lokalna , Wolontariat , Ekonomia, rynek pracy , Działalność międzynarodowa , Unia Europejska , Edukacja i wychowanie , Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Sport, czas wolny
    Referat Organizacyjny
  • Wrocław
    Nabór do 26.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 50 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania nieznana
    Ekologia, zwierzęta , Kultura i tradycja , Polityka społeczna
    Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • Gorzów Wielkopolski
    Nabór do 26.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 600 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania nieznana
    Aktywność obywatelska , Kultura i tradycja
    Wydział Kultury
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.
    warmińsko-mazurskie
    Nabór do 29.01.2021
    Marszałkowski
    Łączny budżet 120 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania nieznana
    Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Otwarty konkurs ofert na na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. .
    Suwałki
    Nabór do 22.01.2021
    Miejsko-gminny
    Łączny budżet 150,5 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Dotacje do 60,5 tys.
    Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
    Wydział Spraw Społecznych
  • Nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021. Nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021
    mazowieckie
    Nabór do 31.10.2021
    Marszałkowski
    Łączny budżet 1 mln PLN
    Do 90% dofinansowania
    Dotacje do 15 tys.
    Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo
    Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021.
    warmińsko-mazurskie
    Nabór do 29.01.2021
    Marszałkowski
    Łączny budżet 150 tys. PLN
    Procent dofinansowania nieznany
    Kwota dofinansowania nieznana
    Aktywność obywatelska , Ekologia, zwierzęta
    Departament Ochrony Środowiska
  • Lokalizacja

    Dofinansowanie

    Od
    % do
    %
    Pomóż nam pomagać dalej