Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Reklama
Reklama
Reklama

Termin ucieka

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania: poniedziałek, 12 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór do 12.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Wrocław
Nabór do 12.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys.
Polityka społeczna
Dolnośląskie
Nabór do 12.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ekonomia, rynek pracy , Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 13.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Ekonomia, rynek pracy , Finansowanie
Warszawa. Konkurs dotacyjny: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Termin składania: wtorek, 13 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór do 13.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Współpraca z administracją , Finansowanie
Warszawa. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających. Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Termin składania:wtorek, 13 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór do 13.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 283 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Prawa człowieka , Polityka społeczna , Finansowanie
Warszawa
Nabór do 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariat , Finansowanie
Warszawa
Nabór do 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Działalność lokalna
Warszawa
Nabór do 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Współpraca z administracją , Działalność lokalna , Współpraca z biznesem
Śląskie
Nabór do 15.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Współpraca z administracją , Działalność lokalna
Reklama
Reklama
Reklama

Konkursy

Białystok
Nabór do 23.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 384,115 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 64,019 tys. do 384,115 tys.
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 28.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,006 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 22.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet 1,15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Dolnośląskie
Nabór do 20.11.2018
Miejsko-gminny
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna