Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Reklama
Reklama
Reklama

Termin ucieka

Warszawa-Wesoła. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie 4 opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Termin składania: środa, 14 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór do 14.11.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Reklama
Reklama
Reklama

Konkursy

Warszawa-Mokotów. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania: wtorek, 20 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór do 20.11.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 20.11.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna
Warszawa-Wesoła. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie 4 opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Termin składania: środa, 14 listopada 2018 - 16:00.
Warszawa
Nabór do 14.11.2018
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Edukacja i wychowanie , Polityka społeczna