Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

3. edycja Konkursu Grantowego POP Fund - Projekty Małe

Reklama
Nabór od 18.06.2024 do 10.07.2024 23:59
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) ogłasza nabór wniosków do 3. edycji konkursu grantowego na wsparcie włączenia dzieci z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy do polskiego systemu edukacji. Do rozdysponowania jest 1 200 000 zł. Aplikować mogą: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania).

Budżet tej edycji konkursu przeznaczony na Projekty Małe to 600 000 zł. O Małe Granty aplikować mogą: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne, parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania). Organizacje nie muszą dysponować wkładem własnym, jednak muszą być zarejestrowane w Polsce i mieć co najmniej rok doświadczenia w realizacji działań pomocowych. Zapraszamy do składania wniosków szczególnie organizacje prowadzące projekty poza największymi polskimi miastami.

W ramach tej edycji Konkursu możliwe jest składanie wyniosków wyłącznie w obszarze priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach, w ramach którego wskazane są następujące działania priorytetowe:

  1. „Szkoły sobotnie”, umożliwiające ukraińskim uczniom naukę języka ukraińskiego i utrzymanie ciągłości nauki w systemie edukacji w Ukrainie przy jednoczesnym uczęszczaniu stacjonarnie do polskich szkół. 

  2. Wsparcie językowe i edukacyjne dla uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych i maturzystów.

  3. Działania wspierające integrację uczniów polskich i ukraińskich w szkołach - projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

  4. Zajęcia dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności dla rodziców i uczniów - projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

Korepetycje przedmiotowe i dodatkowa nauka języka polskiego, a także komponenty wsparcia psychospołecznego są dopuszczalne tylko w przypadku wbudowania w szerszy program wsparcia. W ramach działania 3 możliwe jest skierowanie części aktywności projektowych do nauczycieli w celu podnoszenia ich umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym. Wyżej oceniane będa projekty zawierające różnorodne działania skierowane do sprecyzowanej grupy docelowej, w tym do grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym romskich uchodźców z Ukrainy. Preferowane, a w działaniach 3 i 4 wymagane, jest zawarcie partnerstwa z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy (min. 50% odbiorców), ale może obejmować także osoby z innych grup migranckich i uchodźczych oraz ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności.

Maksymalna kwota grantu w konkursie na Projekty Małe: 50 000 zł.

Aby aplikować o Projekt Średni, należy wybrać odpowiednią ścieżkę grantową w profilu PCPM w systemie Witkac: https://witkac.pl/#/urzad/index/382

Budżet tej edycji konkursu przeznaczony na Projekty Małe to 600 000 zł. O Małe Granty aplikować mogą: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne, parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania). Organizacje nie muszą dysponować wkładem własnym, jednak muszą być zarejestrowane w Polsce i mieć co najmniej rok doświadczenia w realizacji działań pomocowych. Zapraszamy do składania wniosków szczególnie organizacje prowadzące projekty poza największymi polskimi miastami.

W ramach tej edycji Konkursu możliwe jest składanie wyniosków wyłącznie w obszarze priorytetowym: Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach, w ramach którego wskazane są następujące działania priorytetowe:

  1. „Szkoły sobotnie”, umożliwiające ukraińskim uczniom naukę języka ukraińskiego i utrzymanie ciągłości nauki w systemie edukacji w Ukrainie przy jednoczesnym uczęszczaniu stacjonarnie do polskich szkół. 

  2. Wsparcie językowe i edukacyjne dla uczniów najstarszych klas szkół ponadpodstawowych i maturzystów.

  3. Działania wspierające integrację uczniów polskich i ukraińskich w szkołach - projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

  4. Zajęcia dotyczące funkcjonowania w lokalnej społeczności dla rodziców i uczniów - projekty jedynie realizowane w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

Korepetycje przedmiotowe i dodatkowa nauka języka polskiego, a także komponenty wsparcia psychospołecznego są dopuszczalne tylko w przypadku wbudowania w szerszy program wsparcia. W ramach działania 3 możliwe jest skierowanie części aktywności projektowych do nauczycieli w celu podnoszenia ich umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym. Wyżej oceniane będa projekty zawierające różnorodne działania skierowane do sprecyzowanej grupy docelowej, w tym do grup szczególnie narażonych na wykluczenie, w tym romskich uchodźców z Ukrainy. Preferowane, a w działaniach 3 i 4 wymagane, jest zawarcie partnerstwa z placówkami edukacyjnymi lub władzami samorządowymi.

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy (min. 50% odbiorców), ale może obejmować także osoby z innych grup migranckich i uchodźczych oraz ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności.

Maksymalna kwota grantu w konkursie na Projekty Małe: 50 000 zł.

Aby aplikować o Projekt Średni, należy wybrać odpowiednią ścieżkę grantową w profilu PCPM w systemie Witkac: https://witkac.pl/#/urzad/index/382

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama