Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

MC: Nowe konkursy ofert na rozwój kompetencji cyfrowych

Reklama
Nabór od 20.06.2024 do 10.07.2024 23:59
Ministerstwo Cyfryzacji
Łączny budżet 15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do udziału w konkursach ofert w ramach programu „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” (PRTI). Termin składania ofert upływa 10 lipca br. Program ma na celu podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych młodych ludzi oraz rozwój umiejętności programistycznych i projektowania gier komputerowych.

Ogłaszamy cztery otwarte konkursy ofert na rok szkolny/akademicki 2024/2025 w ramach programu „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” (PRTI) na organizację:

 • Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu dla uczniów, 
 • Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu dla studentów, 
 • Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych dla uczniów, 
 • Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych dla studentów. 

Termin składania ofert upływa 10 lipca br.

– Młodzież, która weźmie udział w programie, zdobędzie ponadprzeciętne kompetencje cyfrowe. Kompetencje te obecni pracodawcy cenią niezwykle wysoko i nieustannie poszukują ludzi z takimi umiejętnościami. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi rynek zyska nowych, doskonałych programistów oraz specjalistów, którzy będą projektować gry komputerowe – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Ci młodzi ludzie nie tylko zasilą polski rynek gier, ale z powodzeniem będą konkurować z innymi specjalistami na rynku światowym. Warto do tego dołożyć swoją cegiełkę i zorganizować mistrzostwa dla młodzieży, która pewnie kroczy ku cyfrowej przyszłości – dodaje.

Przypomnijmy, że PRTI ma podnosić zaawansowane kompetencje cyfrowych młodych ludzi. Program pozwala im nauczyć się nie tylko projektować algorytmy i programować, ale również projektować gry komputerowe. PRTI kierujemy głównie do uczniów i studentów, a w ramach dodatkowych działań - także do nauczycieli i wykładowców, którzy się nimi opiekują. Program realizujemy w dwóch ścieżkach tematycznych: Mistrzostwa w algorytmice i programowaniu oraz Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych skierowanego do Studentów oraz uczniów.

Kto może uczestniczyć w konkursach?

Wszystkie cztery konkursy kierujemy do [1]:

 • organizacji pozarządowych,
 • jednostek terenowych stowarzyszeń posiadające osobowość prawną,
 • związków stowarzyszeń,
 • fundacji,
 • kółek rolniczych,
 • kół gospodyń wiejskich,
 • cechów rzemieślniczych,
 • izb rzemieślniczych,
 • izb gospodarczych,
 • samorządów gospodarczych
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej [2],
 • spółdzielni socjalnych,
 • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie [3].

Szczegółowe informacje o konkursach

1/MAP – U (Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie)

 • cel: zaktywizowanie uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. 
 • budżet: 5 mln zł (z tego w 2024 r. – 3 mln zł, w 2025 r. – 2 mln zł), 
 • wskaźniki:  
  • Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe; 
  • Liczba Nauczycieli, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,, Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

2/MAP -S (Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci)

 • cel: zaktywizowanie studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. 
 • budżet : 2,5 mln zł (z tego w 2024 r. – 1,5 mln zł, w 2025 r. – 1 mln zł), 
 • wskaźniki:  
  • Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe; 
  • Liczba nauczycieli, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

3/MPG -U (Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie)

 • cel główny : zaktywizowanie uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego,  
 • budżet: 2,5 mln zł (z tego w 2024.r – 1,5 mln zł, w 2025 r. – 1 mln zł), 
 • wskaźniki:  
  • Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe; 
  • Liczba nauczycieli, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

4/MPG-S (Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci)

 • cel główny : zaktywizowanie studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. 
 • budżet : 5 mln zł (z tego w 2024 r. – 3 mln zł, w 2025 r. – 2 mln zł), 
 • wskaźniki: 
  • Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe;
  • Liczba nauczycieli, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Podstawa prawna

[1] art. 3 ust 2 i ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

[2] ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1966).

[3] ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048).

[4] art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

Reklama