Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs FESL: Działanie 7.7 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 27.05.2024 do 19.07.2024 23:59
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Łączny budżet 72,032 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłosił nabór projektów do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL 2021-2027).

Szczegóły naboru

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach tego naboru możesz realizować następujące typy projektów:

4. Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych.

5. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spełniasz wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów.

Jeżeli należysz do poniższej grupy, ten nabór jest dla Ciebie:

 • Organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. powiat z terenu województwa śląskiego (warunek obligatoryjny w przypadku Wnioskodawcy projektu). 

Jako podmiot realizujący projekt możesz wskazać swoją jednostkę organizacyjną.

 • Partnerzy społeczni,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne,
 • Organizacja społeczne i związki wyznaniowe.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%] 

95,00 % 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 

72 032 297,03 zł 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 

16 652 941,17 €

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek? 

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
 3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
 6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

Jakie dokumenty przygotować? 

Załączniki dodatkowe 

Jak składać wniosek?

Online

Poprzez system LSI 2021 (zapoznaj się wcześniej z regulaminem użytkownika LSI 2021) - wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektroniecznie.

Gdzie po informacje?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice

tel. +48 32 77 44 720

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego programu FE SL 2021-2027, a także Zasadami bezpieczeństwa LSI 2021.

Reklama