Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Wsparcie infrastrukturalne dla seniorów”

Reklama
Nabór od 15.05.2024 do 06.06.2024 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
tel. 77 4467 840
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pn. „Wsparcie infrastrukturalne dla seniorów”.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

1.        Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy

2.        Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:

18.1 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych
i innych uprawnionych podmiotów

3.        Działanie:

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy

4.        Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:

1)      Głównym celem realizacji zadania jest zapewnienie rozwoju i poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na rzecz środowisk senioralnych, zwanych dalej „zorganizowanymi grupami seniorów”.

2)      Wymagane elementy realizacji zadania:

a)      Przygotowanie diagnozy wśród zorganizowanych grup seniorów, celem dostosowania działań do wskazanych potrzeb;

b)      Doposażenie w postaci sprzętu informatycznego, mebli biurowych oraz innego niezbędnego wyposażenia biura dla zorganizowanych grup seniorów z terenu woj. opolskiego lub poprzez umożliwienie wykonania remontów w miejscu prowadzenia działań przez zorganizowane grupy seniorów z terenu woj. opolskiego;

3)      Podmiot realizujący zadanie zobligowany jest do:

a)      zapewnienia poprawy funkcjonowania min. 12 zorganizowanym grupom seniorów, z zastrzeżeniem min. po 1 grupie w każdym powiecie woj. opolskiego;

b)      zapewnienia min. 12 szkoleń z zakresu obsługi sprzętu informatycznego, z zastrzeżeniem min. po 1 w każdym powiecie woj. opolskiego;

c)      przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz realizacji zadania publicznego, z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

5.        Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

6.        Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 06.06.2024 r., do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama