Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs FERS: Inkubator „zielonych” innowacji społecznych w ramach działania 5.1 - wydłużono termin naboru wniosków

Reklama
Nabór od 22.03.2024 do 17.06.2024 23:59
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
konkurs.mikro@mfipr.gov.pl; tel.: 022 273 72 78
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ogłasza konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-006/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 informuje, że w ogłoszonym konkursie pn. Inkubator „zielonych” innowacji społecznych (konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-006/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne”) wprowadzono następującą zmianę:

  • wydłużono okres naboru wniosków o dofinansowanie do 17 czerwca 2024 r. do godz. 23:59. 

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 22 marca 2024 r. do 20 maja 2024 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków

System SOWA EFS: www.sowa2021.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021–2027. Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawca lub Partner (jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada łącznie:

a. co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu lub działań proekologicznych, które stanowią jego główną działalność statutową,

b. co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu inkubacji innowacji społecznych.

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie wnioskodawca (partner wiodący) musi wykazać doświadczenie opisane w punkcie a lub b.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs ogłaszany jest w typie operacji:

Mikro-innowacje:

a) preinkubacja i inkubacja nowych pomysłów, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwiązań.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru zostały wskazane w Regulaminie wyboru.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Wkład własny nie jest wymagany.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

6 mln PLN.

Reklama