Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024 r
Nabór od 12.02.2024 do 05.03.2024 23:59
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Gminy Stare Babice, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024 r..

Wójt Gminy Stare Babice zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice
w 2024 r.

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywa pomocy nia zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kwota, jaką Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć na realizację zadań zakresu społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024 r. to 80 000 zł.

Celami realizacji zadania, na jakie Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne w ww. programie, są w szczególności:

 1. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec osób
  z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi oraz z innymi zaburzeniami rozwoju,
 2. rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami
  z niepełnosprawnościami (w ramach świetlic środowiskowych, kół zainteresowań oraz poprzez pracę pedagogów szkolnych),
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniu cyfrowemu,
 4. realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi oraz z innymi zaburzeniami rozwoju,
 5. zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz wspieranie inicjatyw społecznych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niezaradnymi życiowo,
 6. działalność na rzecz osób starszych w tym pomoc seniorom przy drobnych domowych usterkach, w tym poprawa jakości ich życia i zmniejszenie poczucia bezradności;
 7. kontynuacja wieloletnich cyklicznych inicjatyw.

      Najważniejsze terminy:

      Składanie ofert: od 12 lutego do 5 marca 2024 r.

      Rozstrzygnięcie konkursu: 5 kwietnia 2024 r.

      Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2024 r.

      Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama