Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w...

Reklama
Ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sport przeciw wykluczeniu”
Nabór od 12.02.2024 do 08.03.2024 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sport przeciw wykluczeniu”.

W ramach otwartego konkursu ofert wspiera się realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Sport przeciw wykluczeniu”.

Realizacja zadania publicznego, zgłaszanego do otwartego konkursu ofert, polega na organizacji i udziale we wszystkich nw. działaniach:

• organizacja treningów/zajęć sportowych w minimum 6 dyscyplinach,

• organizacja letnich półkolonii sportowych dla uczestników projektu na terenie województwa łódzkiego,

• organizacja imprez/rywalizacji sportowej w każdej z dyscyplin ujętych w ofercie,

• w ramach projektu przewiduje się wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń

 

Udział mieszkańców województwa w ww. wydarzeniach jest bezpłatny

 

Organizator sportowych półkolonii zobowiązany jest do zgłoszenia w formie elektronicznej Kuratorowi Oświaty zamiaru zorganizowania półkolonii oraz uzyskania wpisu do bazy wypoczynku zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Komisja konkursowa na realizację zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo przygotowanie i organizację zadania, i która w wyniku oceny uzyska największą ilość punktów spośród zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama