Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r., pn. Utrzymanie szlaków turystycznych
Nabór od 12.02.2024 do 05.03.2024 15:30
Departament Turystyki
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r., pn. Utrzymanie szlaków turystycznych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r., pn. Utrzymanie szlaków turystycznych

Zadania przewidziane do dofinansowania:

1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK)  na obszarze Województwa Śląskiego.

2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu  i doskonaleniu kadr turystycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama