Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. "Śląskie. Turystyka bez barier"
Nabór od 12.02.2024 do 05.03.2024 15:30
Departament Turystyki
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. "Śląskie. Turystyka bez barier"..

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Śląskie. Turystyka bez barier”, które będą realizowane do 29 listopada 2024  r.

Zadanie: Rozwój i wsparcie turystyki dostępnej w Województwie Śląskim.

Działania w ramach powyższego zadania:

  1. dostosowanie produktów i usług turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie  poprawy infrastruktury turystycznej na znakowanych szlakach turystycznych (piesze, rowerowe, kajakowe) położonych na terenie województwa śląskiego,
  2. poprawa dostępu do informacji o atrakcjach i obiektach turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami (materiały informacyjne, tablice informacyjne, aplikacje),
  3. podnoszenie kwalifikacji kadr w branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, skierowane do organizatorów turystyki, pracowników obiektów turystycznych, w tym schronisk itp., pracowników stowarzyszeń oraz fundacji związanych z turystyką oraz osobami z niepełnosprawnościami, pracowników informacji turystycznej oraz zarządców produktów turystycznych,
  4. promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu turystyki bez barier poprzez organizowanie regionalnych wydarzeń, imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Wydarzenie, impreza turystyczna musi być zorganizowana na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem minimum dwóch atrakcji turystycznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama