Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ponadnarodowy konkurs dotyczący łagodzenia społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę

Reklama
Nabór od 24.01.2024 do 24.04.2024 17:00
Europejskie Centrum Kompetencji
Łączny budżet 22 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 200 tys. do 700 tys. EUR
Cudzoziemcy, migranci
Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy konkurs. Jego celem jest finansowanie innowacyjnych i skutecznych projektów, które złagodzą społeczne skutki napaści Rosji na Ukrainę.

Projekt powinien wprowadzać rozwiązania, które przyczynią się do:

  • integracji i włączenia społecznego osób, które wyjechały z Ukrainy;
  • złagodzenia skutków kryzysu dla społeczeństw państw członkowskich i ich usług publicznych.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które reprezentują co najmniej dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Jaki jest okres realizacji projektu i orientacyjna kwota grantu?

Przewidywany czas trwania projektu to okres 12-18 miesięcy.

Budżet konkursu stanowi 22 mln euro, zaś orientacyjna kwota grantu wynosi od 200 000 euro do 700 000 euro. 

Nie wyklucza to możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów o innej wartości. Kwota grantu nie może jednak stanowić więcej niż 80% całkowitego budżetu projektu. Oznacza to, że dofinansowanie na poziomie co najmniej 20% musi pochodzić ze środków innych niż budżet UE.

Do kiedy trwa nabór i w jakiej formie można złożyć wnioski?

Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia 2024 r. do 17:00.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu eSINNIS (Social Innovation Information System).

Uwaga! Wnioski złożone po terminie lub w formie papierowej nie są akceptowane.

Gdzie szukać więcej informacji?

Więcej informacji na temat konkursu, dokumenty dotyczące naboru oraz informacje o tym, jak dostać się do portalu eSINNIS znajduje  się na stronie internetowej Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami naboru i do udziału w konkursie.

Reklama