Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę - konkurs na innowacje społeczne

Reklama
Nabór od 02.02.2024 do 24.04.2024 17:00
Europejskie Centrum Kompetencji / Inicjatywy EFS+ Innowacje Społeczne +
Łączny budżet 22 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy nabór w ramach Inicjatywy EFS+ Innowacje Społeczne +, którego celem jest łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę.

Konkurs promuje współpracę transnarodową i wzajemne uczenie się pomiędzy państwami członkowskimi UE. Umożliwi rozwój innowacyjnych podejść do obecnych wyzwań społecznych.

Nabór, którego budżet wynosi 22 mln EUR, ma na celu finansowanie innowacyjnych i skutecznych projektów, których celem jest transfer lub skalowanie innowacji społecznych przyczyniających się do osiągnięcia następujących celów:

  1. Integracja i włączenie społeczne osób, które wyjechały z Ukrainy. Projekty realizowane w ramach tego celu powinny skupiać się na integracji uchodźców w krajach przyjmujących w całej UE, dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb w obszarach takich jak zatrudnienie, umiejętności, mieszkalnictwo oraz dostęp do usług socjalnych i opiekuńczych.
  2. Łagodzenie skutków kryzysu dla społeczeństw państw członkowskich i ich usług publicznych. Projekty w ramach tego celu powinny skupiać się na opracowaniu innowacyjnych modeli umożliwiających sprostanie szerszym wyzwaniom, takim jak walka z ubóstwem energetycznym, łagodzenie kryzysu siły nabywczej i rozwój bardziej włączających usług społecznych.

Podstawowe terminy:

  • 24 stycznia 2024: otwarcie naboru
  • luty 2024: szkolenie dla wnioskodawców
  • 24 kwietnia 2024, godz. 17.00: zakończenie naboru
  • kwiecień-sierpień 2024: ocena wniosków
  • sierpień-listopad 2024: informacja o wynikach oceny, podpisanie umów ws udzielenia grantu

Okres realizacji projektu: 12-18 miesięcy

Orientacyjna kwota grantu: od 200 000 euro do 700 000 euro (nie wyklucza to jednak składania/wyboru wniosków o innych kwotach), stanowiących nie więcej niż 80% całkowitego budżetu projektu. Dofinansowanie na poziomie co najmniej 20% musi pochodzić ze środków innych niż budżet UE.

Forma grantu: finansowanie ryczałtowe (lump sum)

Kto może być wnioskodawcą: wyłącznie konsorcja, których Członkowie są z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE.

Jak aplikować: wszystkie wnioski muszą być przesłane online za pośrednictwem Portalu eSINNIS (Social Innovation Information System). Informacja o tym, jak dostać się do portalu eSINNIS oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego: 

https://www.esf.lt/en/innovative-approaches-to-mitigate-the-societal-consequences-of-russias-war-of-aggression-against-ukraine-within-eu-countries/1373

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i do udziału w konkursie.

Reklama