Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór wniosków na realizację Programu Sport Akademicki – edycja 2024

Reklama
Nabór od 30.01.2024 do 19.02.2024 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 15 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2024 roku Programu Sport Akademicki. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 15 mln zł.

Program Sport Akademicki realizowany jest w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl/ oraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji) do dnia 19.02.2024 r. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 4.03.2024 r.

Głównymi celami programu są:

• zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej;

• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej;

• kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;

• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Więcej informacji w naszymBiuletynie Informacji Publicznej

Reklama