Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji podobszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji podobszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”
Nabór od 31.01.2024 do 21.02.2024 15:30
BRG - Biuro Rozwoju Gdańska
Łączny budżet 312,696 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 312,696 tys. PLN
Seniorzy, Rodziny
Urząd Miejski w Gdańsku, BRG - Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji podobszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” .

Podział zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

  1. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Orunia
  2. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
  3. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm
  4. Wspieranie działań społecznych w podobszarze Dolne Miasto i Placu Wałowego wraz z Starym Przedmieściem
  5. Utrzymanie Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin
  6. Utrzymanie Centrum Wsparcia Seniora
  7. Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Oruni 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w załączeniu. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama