Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 6/2024 na powierzenie/wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 6/2024 na powierzenie/wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z kulturą i sztuką
Nabór od 26.01.2024 do 16.02.2024 15:15
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 55 tys. PLN
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 6/2024 na powierzenie/wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z kulturą i sztuką. .

I. Nazwa zadania konkursowego:

Wspieranie działalności lokalnych zespołów muzycznych, artystycznych i organizowanych przez zespoły wydarzeń kulturalnych.

II. Forma realizacji zadania: powierzenie/wspieranie

III. Cel zadania publicznego: Propagowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej.

IV. Opis zadania:

Zadanie obejmuje:

- działalność lokalnych zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, regionalne, ludowe,

- udział w przeglądach form muzycznych tych zespołów, warsztaty muzyczne członków zespołów,

- organizowanie amatorskich przedstawień, spektakli teatralnych i muzycznych przez lokalne  zespoły.

 

Adresaci: mieszkańcy gminy Mielno, członkowie zespołów działających na terenie gminy Mielno (ze wskazaniem liczby członków zespołu przy opisie bezpośrednich adresatów zadania publicznego )

V. Środki przeznaczone na realizację zadania: 55 000 zł

VI. Termin realizacji zadania: od 01 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

VII. Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

VIII. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

IX.   Finansowanie ze środków Gminy Mielno do 100% kosztów całkowitych.

X. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

XI. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama