Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 5/2024 na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego ze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 5/2024 na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie organizowania zajęć w placówce wsparcia dziennego
Nabór od 26.01.2024 do 16.02.2024 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 18,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 18,5 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 5/2024 na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie organizowania zajęć w placówce wsparcia dziennego.

I. Nazwa zadania konkursowego:

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie organizowania zajęć w placówce wsparcia dziennego.

II. Forma realizacji zadania: powierzenie

III. Cel zadania publicznego:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wzmocnienie funkcji opiekuńczych rodziny, zażegnujących kryzys w rodzinie.

IV. Opis zadania:

1.   Przedmiotem zadania jest prowadzenie zajęć w placówce wsparcia dziennego w Sarbinowie w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

       Wymiar pracy wychowawcy został określony na minimum 20 godzin miesięcznie (średnio 5 godzin tygodniowo).

       Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych przez wychowawcę w miejscu przebywania dzieci i młodzieży lub w miejscu użyteczności publicznej  tj.: szkoła, biblioteka i in., w czasie wolnym od nauki.

 

2.  Adresaci: grupa do 15 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 6 do 18 roku życia z terenu miejscowości Sarbinowo, rodzice i opiekunowie wychowanków placówki,

      Uwaga! ważne jest podanie w ofercie liczby uczestników bezpośrednich zajęć.

 

V. Środki przeznaczone na realizację zadania: 18 500 zł

VI. Termin realizacji zadania: od 01 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.(z przerwą w okresie wakacji).

VII. Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

VIII. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Oferent zostanie wykluczony z udziału w konkursie na etapie oceny formalnej.

IX. Dotacja ze środków Gminy Mielno stanowić 100 % wartości finansowej zadania publicznego.

X. Nie jest możliwa wycena wkładu rzeczowego. W ofercie można opisać wkład rzeczowy.

XI. Wkład osobowy nie jest wymagany.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama